Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An

Trang chủ Thông báo chiêu sinh
In PDF.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An thường xuyên mở các lớp Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Hàn. Học viên liên hệ phòng tuyển sinh của Trung tâm để ghi danh.

Lịch khai giảng các lớp Ngoại ngữ:

- Tiếng Anh A1 ( 23/02/2019 - học vào ngày thứ 7&CN)

- Tiếng Anh A2 ( 25/02/2019 - học vào ngày thứ 2-4-6)

- Tiếng Anh B1 ( 25/02/2019 - học vào ngày thứ 2-4-6)

- Tiếng Anh B2 ( khai giảng tháng 3/2019)

- Tiếng Anh Thiếu nhi ( 16/02/2019 học vào thứ Bảy&CN)

- Tiếng Hoa đàm thoại cơ bản ( khai giảng tháng 4/2019)

- Tiếng Hàn đàm thoại cơ bản

( 04/3/2019 - học vào ngày thứ 2-4-6)

- Tiếng Anh đàm thoại ( khai giảng tháng 3/2019)

- Tiếng Anh TOEIC ( khai giảng tháng 3/2019)

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 07 Tháng 3 2019 17:42 )
 
In PDF.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An thường xuyên mở các lớp Tin Học A & B, Tin học thiếu nhi và các lớp chuyên đề. Học viên liên hệ phòng tuyển sinh của Trung tâm để ghi danh.

Lịch khai giảng các lớp Tin học:

Tin học CNTT cơ bản ( 20/02/2019 - học vào thứ 2-4-6)

Tin học CNTT cơ bản ( khai giảng tháng 03/2019)

- Tin học CNTT nâng cao ( khai giảng tháng 03/2019)

- Tin học Thiếu nhi ( các lớp học vào sáng thứ 7&CN)

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 27 Tháng 2 2019 09:31 )
 
In PDF.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An thường xuyên mở các lớp ôn tập kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh A-B-C, Tin Học A-B. Học viên liên hệ phòng tuyển sinh của Trung tâm để ghi danh.

Lịch khai giảng ôn tập:

- Ôn Tiếng Anh A1 ( khai giảng tháng 03/2019)

- Ôn Tiếng Anh A2 ( khai giảng tháng 03/2019)

- Ôn Tiếng Anh B1 ( khai giảng tháng 03/2019)

- Ôn Tiếng Anh chứng chỉ A1, A2, B1 Đại học Cần Thơ

( Chiêu sinh đủ 30 học viên mở lớp)

- Ôn Tiếng Anh TOEIC 500 (  Khai giảng tháng 1/2019)

- Ôn Tin học CNTT cơ bản ( khai giảng tháng 03/2019)

- Ôn Tin học CNTT nâng cao ( khai giảng tháng 03/2019)

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 27 Tháng 2 2019 09:30 )
 
Trang 1 trong tổng số 66

Hình ảnh tiêu biểu

  • Cơ sở vật chất
  • Bế giảng lớp Tiếng Việt cho cán bộ, công chức Campuchia
  • Trình diễn văn nghệ thiếu nhi 2012
  • Lớp tiếng Anh thiếu nhi năm học 2013-2014