Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An

Trang chủ Kết quả thi chứng chỉ Kết quả kiểm tra chứng chỉ Tin Học

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TIN HỌC

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Kết quả thi CNTT ngày 16/8/2020 Sadmin 276
2 Kết quả thi CNTT ngày 12/7/2020 - đã có chứng chỉ Sadmin 561
3 Kết quả thi CNTT ngày 31/5/2020 - đã có chứng chỉ Sadmin 685
4 Kết quả thi CNTT ngày 12/01/2020 - Đã có chứng chỉ Sadmin 1212
5 Kết quả thi CNTT ngày 22/12/2019 - Đã có chứng chỉ Sadmin 1096
6 Kết quả thi CNTT ngày 13/10/2019 - Đã có chứng chỉ Sadmin 1228
7 Kết quả thi CNTT ngày 29/9/2019 - Đã có chứng chỉ Sadmin 1427
8 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 11/8/2019 - đã có chứng chỉ Sadmin 1395
9 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 30/6/2019 - đã có chứng chỉ Sadmin 1659
10 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 26/5/2019 - đã có chứng chỉ Sadmin 1564
11 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 24/3/2019 - đã có chứng chỉ Sadmin 1413
12 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 20/01/2019 - đã có chứng chỉ Sadmin 1585
13 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 25/11/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 1756
14 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 04/11/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 1622
15 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 23/9/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 1926
16 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 19/08/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 1753
17 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 12/8/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 1696
18 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 21/7/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 1725
19 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 01/7/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 2070
20 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 20/05/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 1995
 
Trang 1 trong tổng số 5

Các sự kiện

25
Tháng 10
- Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT.

- Hạn cuối nhận hồ sơ dự thi: 10:00 sáng Chủ nhật 18-10-2020.

06
Tháng 10
- Khai giảng lớp tin học cơ bản..
- Lịch học: Tối thứ Ba, Năm, Bảy từ 5:45 đến 8:00.
- Ngày hoàn thành: 19/12/2020.
05
Tháng 10
- Khai giảng lớp Ôn thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản..
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 5:45 đến 8:00.
- Ngày hoàn thành: 23/10/2020.
27
Tháng 9
- Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT.

- Hạn cuối nhận hồ sơ dự thi: 10:00 sáng Chủ nhật 20-9-2020.

16
Tháng 9
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 1.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:00 đến 8:30.