Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An

Trang chủ

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An là đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho học sinh, sinh viên, cán bộ và người dân tỉnh Long An.


THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ

Thực hiện Công điện số 1665/CĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An thông báo các cá nhân, đơn vị tạm hoãn việc đến nhận chứng chỉ khi chưa cần sử dụng ngay. Trong trường hợp thật sự cần thiết phải đến nhận chứng chỉ, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0849212168 (thầy Phước) để bố trí nhân viên cấp phát chứng chỉ.

Trung tâm xin cám ơn!


Thông báo thi tiếng Anh năm 2020 ở Đại học Cần Thơ


Phiếu đăng kí dự thi tiếng Anh của Đại học Cần Thơ


Thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin ở Trung tâm

 

Hình ảnh tiêu biểu

  • Cơ sở vật chất
  • Bế giảng lớp Tiếng Việt cho cán bộ, công chức Campuchia
  • Trình diễn văn nghệ thiếu nhi 2012
  • Lớp tiếng Anh thiếu nhi năm học 2013-2014