Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An

Trang chủ Giới thiệu Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC LONG AN

BAN GIÁM ĐỐC

- Ông Ngô Công Sứ ( Phó Giám đốc)

ĐTDĐ: 0983 521307, 0943 521307

TỔ HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

- Ông Huỳnh Quang Phước

ĐTDĐ: 0849 212168

- Bà Nguyễn Thị Sáng

- Bà Nguyễn Thị Lùng

- Ông Nguyễn Văn Đẹp

- Ông Lê Hoàng Thanh

TỔ ĐÀO TẠO & NCKH

- Ông Đoàn Kim Duy

ĐTDĐ: 0902 640620

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền

- Ông Trần Phước Sang

- Ông Nguyễn Ngọc Thuận

THỦ QUỸ

- Bà Huỳnh Thị Út Mười

KẾ TOÁN

- Bà Nguyễn Thị Trúc Phương

 

Hình ảnh tiêu biểu

  • Cơ sở vật chất
  • Bế giảng lớp Tiếng Việt cho cán bộ, công chức Campuchia
  • Trình diễn văn nghệ thiếu nhi 2012
  • Lớp tiếng Anh thiếu nhi năm học 2013-2014