Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An

Trang chủ Đội ngũ giáo viên Tổ Tin học

Tổ Tin học:

Thành viên:

 • Ts.Ngô Thanh Hùng
 • Ths.Nguyễn Văn Kiệt
 • Ths.Lê Tuấn Anh
 • Ks.Ngô Minh Ngọc
 • Ks.Đặng Thị Bích Hằng
 • Ks.Võ Thành Trí
 • Cn.Nguyễn Ngọc Thuận
 • Cn.Bùi Thị Mỹ Duyên
 • Cn.Phạm Hoàng Sơn
 • Cn.Lê Thị Mộng Linh
 • Cn.Lê Thị Anh Thư
 • Cn.Lê Quốc An
 • Cn.Nguyễn Văn Hộ
 • Cn.Nguyễn Hồng Phúc
 

Các sự kiện

18
Tháng 8
- Khai giảng lớp tiếng Hàn nâng cao.

- Lịch học: Tối thứ Ba, Năm, Bảy từ 7:00 đến 8:30.

- Khóa học 120 tiết (mỗi tiết 45 phút).
17
Tháng 8
- Khai giảng lớp tiếng Hàn cơ bản.

- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:30 đến 8:30.

- Khóa học 120 tiết (mỗi tiết 45 phút).
16
Tháng 8
- Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT.

- Hạn cuối nhận hồ sơ dự thi: 10:00 sáng Chủ nhật 09-8-2020.

10
Tháng 8
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 1.

- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:00 đến 8:30.

- Khóa học 120 tiết (mỗi tiết 45 phút).
04
Tháng 8
- Khai giảng lớp tin học văn phòng nâng cao.

- Lịch học: Tối thứ Ba, Năm, Bảy từ 5:45 đến 8:00.

- Dự kiến ngày hoàn thành: 29-10-2020.
29
Tháng 7
- Khai giảng lớp Pascal cơ bản.

- Lịch học: Sáng thứ Hai, Tư từ 7:30 đến 9:00.

- Giai đoạn 1 (26 tiết) hoàn thành trước 05/9/2020.

- Giai đoạn 2 (24 tiết) từ tháng 9 đến tháng 11/2020.
27
Tháng 7
- Khai giảng lớp tiếng Anh B2.

- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư từ 5:45 đến 8:15.

- Khóa học 180 tiết (mỗi tiết 45 phút).