THÔNG BÁO

( V/v Mời thầu cho thuê mặt bằng bãi gửi xe và căn tin
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An )

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An xin thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đấu thầu bãi gửi xe và căn tin của Trung tâm năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

dauthaunhaxe

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 05 Tháng 12 2017 09:26 )