Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An thường xuyên mở các lớp Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Hàn. Học viên liên hệ phòng tuyển sinh của Trung tâm để ghi danh.

Lịch khai giảng các lớp Ngoại ngữ:

- Tiếng Anh A1-  tương đương trình độ A quốc gia

( 15/5/2017 - học vào ngày thứ 2-4-6)

- Tiếng Anh A2-  tương đương trình độ B quốc gia

( 15/5/2017 - học vào ngày thứ 2-4-6)

- Tiếng Anh & Tin học Thiếu nhi

( Khai giảng thường xuyên học vào thứ Bảy&CN)

- Tiếng Hoa đàm thoại cơ bản

( 16/5/2017 - học vào ngày thứ 3-5-7)

- Tiếng Hàn đàm thoại cơ bản

( 22/5/2017 - học vào ngày thứ 2-4-6)