Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An

Trang chủ Giới thiệu Văn bản hành chính

Văn bản hành chính

Các loại văn bản hành chính quy định về quy chế, quyền lợi và nghĩa vụ của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An

- BỘ PHÁP ĐIỂN ĐIỆN TỬ

- Kế hoạch củng cố và phát triển Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An giai đoạn 2011 - 2015NEW

- Báo cáo tham luận - Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An thực hiện xã hội học tập (Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện "Xây dựng xã hội học tập" của Tỉnh Long An ngày 14/01/2011)NEW

1. Quy chế về tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học (Ban hành kèm theo Thông tư số 3/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo)

2. Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học

3. Quyết định số 34/2008/BGDĐT Ban hành Mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

4. Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT Về việc quy định chương trình giáo dục thường xuyên về Tiếng Anh thực hành

5. Quyết định số 2500/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2009 Quyết định ban hành quy chế tổ chức hoạt động công tác văn thư

6. Quyết định số 22/2001/QĐ-BGDĐT Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai

7. Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT Ban hành quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục

8. Quyết định số 21/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Qui định chương trình giáo dục thường xuyên về Ứng dụng Công Nghệ Thông Tin - Truyền Thông ( văn bản khá nặng, vui lòng chờ đợi trong quá trình tải file)

9. Quyết định số 43/2009/QĐ-BGDĐT Về việc ban hành "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ"

10. Luật 38/2005/QH11 - Luật Giáo Dục

Luật 44/2009/QH12 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo Dục

11. Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT về việc ban hành "Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân"

Thông tư 22/2012/TT-BGDĐT về bổ sung một số điều của quy chế văn bằng, chứng chỉ ban hành kèm quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT

12. Đề án dạy và học Ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020 của chương trình phát triển giáo dục Trung học

13. Quyết định số 711/QĐ-TTg phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020"

14. Luật số 08/2012/QH13 "Luật giáo dục Đại học"

15. Công văn số 7110/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 24/10/2012 về "Danh mục thiết bị day học môn Ngoại ngữ trong các trường Phổ thông"

16. Qui định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên ( Ban hành theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

17. Qui định về đạo đức Nhà giáo (Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

18. Nghị định 79/2007/NĐ-CP Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

19. Thông tư ban hành Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VĂN BẢN DOWNLOAD

 

Các sự kiện

18
Tháng 8
- Khai giảng lớp tiếng Hàn nâng cao.

- Lịch học: Tối thứ Ba, Năm, Bảy từ 7:00 đến 8:30.

- Khóa học 120 tiết (mỗi tiết 45 phút).
17
Tháng 8
- Khai giảng lớp tiếng Hàn cơ bản.

- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:30 đến 8:30.

- Khóa học 120 tiết (mỗi tiết 45 phút).
16
Tháng 8
- Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT.

- Hạn cuối nhận hồ sơ dự thi: 10:00 sáng Chủ nhật 09-8-2020.

10
Tháng 8
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 1.

- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:00 đến 8:30.

- Khóa học 120 tiết (mỗi tiết 45 phút).
04
Tháng 8
- Khai giảng lớp tin học văn phòng nâng cao.

- Lịch học: Tối thứ Ba, Năm, Bảy từ 5:45 đến 8:00.

- Dự kiến ngày hoàn thành: 29-10-2020.
29
Tháng 7
- Khai giảng lớp Pascal cơ bản.

- Lịch học: Sáng thứ Hai, Tư từ 7:30 đến 9:00.

- Giai đoạn 1 (26 tiết) hoàn thành trước 05/9/2020.

- Giai đoạn 2 (24 tiết) từ tháng 9 đến tháng 11/2020.
27
Tháng 7
- Khai giảng lớp tiếng Anh B2.

- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư từ 5:45 đến 8:15.

- Khóa học 180 tiết (mỗi tiết 45 phút).