Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An

Trang chủ Giới thiệu Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC LONG AN

BAN GIÁM ĐỐC

- Ngô Công Sứ (Giám đốc)

Số di động: 0983 521307, 0943 521307

TỔ HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

- Huỳnh Quang Phước

Số di động: 0849 212168

- Nguyễn Văn Đẹp

- Nguyễn Thị Sáng

- Lê Hoàng Thanh

TỔ ĐÀO TẠO & NCKH

- Đoàn Kim Duy

Số di động: 0902 640620

- Nguyễn Thị Ngọc Hiền

- Trần Phước Sang

- Nguyễn Ngọc Thuận

THỦ QUỸ

- Huỳnh Thị Út Mười

KẾ TOÁN

- Nguyễn Thị Trúc Phương

 

Các sự kiện

24
Tháng 01
- Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT.
- Hạn cuối nhận hồ sơ dự thi: 10:00 sáng Chủ nhật 17-01-2021.
13
Tháng 1
- Khai giảng lớp tiếng Hoa cơ bản 2.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:00 đến 8:15.
- Học phí 90 tiết: 2.000.000đ.
05
Tháng 1
- Khai giảng lớp tiếng Hoa cơ bản 1.
- Lịch học: Tối thứ Ba, Năm từ 6:15 đến 8:30.
- Học phí 75 tiết: 1.500.000đ.
04
Tháng 1
- Khai giảng lớp tiếng Hàn cơ bản 1.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:00 đến 8:30.
- Học phí 150 tiết: 2.500.000đ.