Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An

Trang chủ

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An là đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho học sinh, sinh viên, cán bộ và người dân tỉnh Long An.

Thông báo thi tiếng Anh năm 2020 ở Đại học Cần Thơ


Phiếu đăng kí dự thi tiếng Anh của Đại học Cần Thơ


Thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin ở Trung tâm

 

Các sự kiện

24
Tháng 01
- Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT.
- Hạn cuối nhận hồ sơ dự thi: 10:00 sáng Chủ nhật 17-01-2021.
13
Tháng 1
- Khai giảng lớp tiếng Hoa cơ bản 2.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:00 đến 8:15.
- Học phí 90 tiết: 2.000.000đ.
05
Tháng 1
- Khai giảng lớp tiếng Hoa cơ bản 1.
- Lịch học: Tối thứ Ba, Năm từ 6:15 đến 8:30.
- Học phí 75 tiết: 1.500.000đ.
04
Tháng 1
- Khai giảng lớp tiếng Hàn cơ bản 1.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:00 đến 8:30.
- Học phí 150 tiết: 2.500.000đ.